Ссылки на статьи в интернете

https://sechenov.ru/pressroom/news/izobretyen-unikalnyy-metod-snizheniya-kolichestva-ammiaka-v-krovi/?sphrase_id=93485

http://serp.mk.ru/articles/2016/10/19/v-iteb-ran-znayut-kak-poborot-giperammoniemiyu.html

http://www.rareconnect.org/ru/community/02a32ad2669e6fe298e607fe7cc0e1a0/article/398410ece9d7343091093a2a7f8ee381

http://metabolic.iugarov.com/19.htm

http://www.rare-diseases.ru/rare-diseases/encyclopediadiseases/80-omim-311250